Onze werkwijze:

Je nam kennis van het reisaanbod van OonaTravel.

Je bent geïnteresseerd in onze begeleide groepsreizen en wil graag meer weten...

 

1                 - zend een bericht, zie de rubriek contact, op deze website of

                  - stuur een mail, info@oonatravel.be of

                  - vraag telefonisch om inlichtingen, 0476 333 848

 

2               Wij trachten op al je vragen aangaande organisatie, reisprogramma en prijzen te antwoorden.

                  - vluchten

                  - verblijf

                  - vervoer

                  - maaltijden

                  - gezondheid

                  - reisdocumenten

                  - verzekeringen

 

3               Wij vragen van eerst een inlichtingenblad in te vullen. Deze gegevens hebben wij nodig om 

                 het Standaard Informatieformulier/Bestelbon op te maken.

4               Er wordt een bestelbon opgemaakt waarin alle items, vermeld onder punt 2, worden

                 besproken.

 

5               Je neemt kennis van de Algemene en Bijzondere reisvoorwaarden van OonaTravel

                 ( zie punt 11 )          

 

6               Deze bestelbon wordt per mail verstuurd, door u geprint, ondertekend, ingescand en

                 teruggemaild of per post teruggestuurd: OonaTravel, Peterseliestraat 68, 8000 Brugge

 

7               Bij de ondertekening van de bestelbon zal een voorschot van 40% van de totale reissom

                 moeten betaald worden.

 

8               Het saldo wordt uiterlijk 7 weken vóór de vertrekdatum betaald en na overhandiging van het

                 reiscontract.

 

9               Dit reiscontract wordt per mail verstuurd, door u geprint, ondertekend, gescand en
                 teruggemaild of per post teruggestuurd: OonaTravel, Peterseliestraat 68, 8000 Brugge

 

10              Ongeveer 3 maanden voor het vertrek komt de groep samen om met elkaar kennis te maken

                 en worden er mededelingen van praktische aard gedaan.

11              Algemene en Bijzondere reisvoorwaarden